KIK õppeprojektid

kk

Keskkonnainvesteeringute Keskuse õppeprojektid 2018/2019

Projekti eesmärgiks on  Kohila valla  Männi, Linnupesa, Põnnipere  ja Sipsiku lasteaedade laste  käitumisharjumuste kujundamine keskkonnasäästlikumaks ja bioloogilise mitmekesisuse-alaste  teadmiste kasv läbi praktiliste tegevuste. 

Koolieelsete lasteasutuste riikliku õppekava § 17 lõige 2 “Mina ja keskkond” eesmärkide realiseerumiseks võimaluste loomine 2018/2019 õppeaastal.

September

Sajajalgsete rühm, MTÜ Loodusmaa “Saame sõpradeks: mina olen raba!”, Mukri rabas

Aprill 

Lepatriinude rühm, Huvitava Bioloogia Kool “Kevadlilled ja liblikad”

Mai

Kohila Keskkonnahariduse Keskus “Kivide kuningas”