Roheline kool

ROHELINE LASTEAED

MEIE BLOGI

Lasteaia keskkonnapõhimõtted

Tekitame huvi ja õpetame väärtustama ümbritsevat keskkonda läbi vahetu
kogemise;

  • Rakendame õuesõppe võimalusi;
  • Laiendame lasteaia õueala liigirikkust;
  • Lähtume oma tegemistes tervislikest eluviisidest;
  • Vähendame lasteaia ökoloogilist jalajälge (kasutame loodussõbralikke
    tooteid, sorteerime prügi, tarbime nutikalt, säästame ja taaskasutame);
  • Analüüsime, hindame ja vajadusel parendame tegevusi;
  • Tutvustame lasteaia Rohelise kooli tegemisi lastevanematele ja
    avalikkusele.