HOOLEKOGU

Hoolekogu ülesandeks on jälgida, et õppe- ja kasvatustegevus vastaks laste arengule ja huvidele ning teha sellesuunalist koostööd lasteasutuse personaliga. 

Vastavalt Kohila Vallavalitsuse määrusele valitakse lasteaias hoolekogu liikmed lastevanemate koosolekul enamhääletuse teel kaheks õppeaastaks.

Hoolekogusse kuuluvad:

SAJAJALGSEDLEPATRIINUD

TAIVO VEENSALU
MARGOT KATTAI

MARGIT SUNNI
RAILI REIDMA

VAARIKADMUSTIKAD
MURAKADJÕHVIKAD

Õpetajate esindaja
Linnupesa
Õpetajate esindajad
Metsaveere

ULVI PÄHKLIMÄE

HaridusnõunikHoolekogu esimees

MEERI EHANDI

TAIVO VEENSALU