• +372 xxxxxxx
  • info@ttk.ee
  • Kohila, Raplamaa

TERAAPIAD

TEGEVUSTERAAPIA ERATEENUS

Mis on tegevusteraapia?

Tegevusteraapia eesmärk on suurendada inimese võimet tulla edukalt toime oma igapäevaelu tegevustega ja tegevustega, mis on kliendile olulised ning tähenduslikud. Tähenduslik tegevus on kõik, mis annab inimese elule sisu, toetab tema identiteeti, võimaldab väljendada enda isiksust läbi erinevate igapäevaelu tegevuste.  Tegevusteraapias lähtutakse sellest, mis on kliendile oluline ja liigutakse eesmärkide poole läbi selliste tegevuste, mis pakuvad kliendile huvi ja rõõmu. Üldsõnaliselt tegeleb tegevusteraapia tegevusvõime edendamise ja heaolu parandamisega läbi eesmärgipäraste tegevuste.

Tegevusteraapia laste ja eelteismelistega on mänguline. Lapsed õpivad uusi oskusi kõige paremini läbi mänguliste tegevuste. Tegevusteraapia on suunatud lapse toetamisele ja arendamisele eluvaldkondades ja tegevustes, milles ta vajab edukaks iseseisvaks toimetulekuks kas täiendavaid oskuseid, nõustamist, tegevuseelduste arendamist, keskkonna kohandamist või abivahendite kasutuselevõttu.

Tegevusteraapia on suunatud kõikide tegevuseelduste arendamisele:

  • Kognitiivsed (nt mälu, tajud, tähelepanu, mõtlemine, õppimine)
  • Psühhosotsiaalsed (nt meeleolu, minapilt, emotsioonid, suhtlusoskus, motivatsioon, rollide taju)
  • Sensomotoorsed (nt aistingud, peen- ja jämemotoorika, liigesliikuvus, refleksid, tasakaal, silma-käe koostöö)

Tegevusteraapia täiskasvanutele sisaldab: tegevusvõime hindamist, suurendada sõltumatuse tasest igapäevategevustes, tervise ja heaolu edendamine läbi tegevuste,  ennetada puuet ja säilitada tervist.

Koostöös oma kliendiga selgitame välja, milliste igapäevategevuste sooritamine on hetkel kõige problemaatiline ehk millises tegevusvaldkonnas on kõige rohkem probleeme. Tegevusvaldkonnad jagunevad: vaba aja toimingud (aktiivsed, passiivsed), enesehooldustoimingud, produktiivsed toimingud (õppimine, töö jne).

Tegevusteraapia protsess koosneb alghindamisest, eesmärkide püstitamisest – teraapia planeerimisest, teraapiast ehk sekkumisest ning lõpphindamisest. Hindamisel kasutatakse vaatlust, intervjuud ning erinevaid teste ja mõõdikuid.