• +372 xxxxxxx
  • info@ttk.ee
  • Kohila, Raplamaa

ERIHOOLEKANDETEENUSED

IGAPÄEVAELU TOETAMISE TEENUS

Mis on igapäevaelu toetamise teenus?

Igapäevaelu toetamise teenuse eesmärk on inimese parim võimalik iseseisev toimetulek ja areng psühhosotsiaalse toimetuleku toetamise, igapäevaelu toimetulekuoskuste ja tööoskuste kujundamise ning inimese lähedaste ja temaga koos elavate inimeste nõustamise kaudu.

Igapäevaelu toetamise teenust pakutakse ka Kohila Tegevus- ja teraapiakeskuses, kus õpetatakse igapäevaelu oskuseid, toetab tegevusvõime arendamist ja säilitamist. Lisaks igapäevaelu oskuste arendamisele on kliendi päev sisustatud huvitavate ja arendavate tegevustega ning on võimalus osaleda erinevates töötubades (käsitöö, puutöö, kangastelgedel kudumine, saviring, eripedagoogiline õppetegevus, õppeköögis osalemine, töö pesumajas jne)

Kellel on õigus igapäevaelu toetamise teenust saada?

Õigus saada igapäevaelu toetamise teenust on raske, sügava või püsiva kuluga psüühikahäirega täisealisel inimesel. Samal ajal ei tohi talle osutada kogukonnas elamise teenust ega ööpäevaringset erihooldusteenust, kuna nende teenuste raames tuleb igapäevaelu toetamise teenuse sisuks olevaid tegevusi nagunii teha.

TÖÖTAMISE TOETAMISE TEENUS

Teenus on mõeldud psüühikahäirega täisealisele, kes vajab töö leidmiseks ning töötamise ajal pidevalt toetust ja juhendamist.

Teenuse eesmärk on juhendada ja nõustada inimest tema võimetele vastava sobiva töö otsimise ja töötamise ajal.

Mida teenusel tehakse?

  • Inimest motiveeritakse tööle asumiseks, toetatakse võimetekohase töö leidmisel, lähtudes inimese huvidest. Juhendatakse inimest töö otsimise ajal, töö olemasolul või töö leidmisel ka sellega seotud ülesannete täitmisel ja töötamise ajal tekkivates küsimustes.
  • Vajadusel juhendatakse ja nõustatakse tööandjat inimese tööle rakendamisel ja töötamise ajal tekkida võivatest olukordadest ja eripäradest.
  • Toetatakse  inimese ettevalmistust iseseisvalt tööle asumisel.

Millal teenust osutatakse? Teenuse osutamine toimub vastavalt vajadusele inimesele sobivas kohas kokkuleppel teenuseosutajaga, nt inimese kodus või mujal, olenevalt teenuse tegevusest. Teenuseosutaja poolt viiakse teenuse tegevusi läbi vastavalt inimese vajadusele.

Mille eest tuleb tasuda? Teenusel ei ole kulusid, mille eest tuleb inimesel tasuda.

NB! Töötamise toetamise teenuseosutaja peab leidma teenusele suunatud inimesele sobiva töö vähemalt ühe aasta jooksul pärast teenuse osutamisega alustamist. Kui töötamise toetamise teenust saama suunatud inimene ei ole ühe aasta jooksul ühtegi temale pakutud tööd vastu võtnud, lõpetatakse temale töötamise toetamise teenuse osutamine.